Hydranty

Hydranty

Požární hydranty – zásobování požární vodou – patří mezi nejdůležitější druhy požárně bezpečnostních zařízení v objektu. Jejich použití může zabránit rozsáhlejším škodám a slouží k prvnímu zásahu při požáru. Ovládání je poměrně jednoduché.

Nabízíme jak prodej nových celých hydrantových systémů, tak montáž chybějících dílů (hadice, proudnice) do stávajících hydrantů. Nezbytnou součástí péče o požární ochranu ve Vašem objektu jsou pravidelné revize požárních hydrantů dle vyhl. č. 246/2001 Sb., ČSN 73 0873 a ČSN EN 671-3, které je nutné provádět 1x ročně. Naši revizní technici za Vámi přijedou a provedou kontrolu požárních hydrantů (včetně změření tlaku, průtočného množství vody, zjištění stavu předepsané výbavy, označení štítkem a zaplombování), případně suchovodů (nezavodněné požární potrubí) a vystaví Vám revizní zprávu dle stanovených předpisů. Zjištěné závady jsme schopni odstranit a uvést Váš hydrantový systém do optimálního stavu.

Dodáváme kompletní sortiment požárních hydrantů, jako jsou proudnice, hadice, ventily, skříně, nástavce, přechody, klíče, atd. Hydranty C52, hydrantové systémy D 25 s tvarově stálou hadicí různých výrobců a mnoha různých délek a provedení (plechové, prosklené, různobarevné), s případným provedením kompletní montáže a atestu.

Provádíme kontroly požární hydrantové sítě s vystavením revizní zprávy, dále veškeré opravy, např. výměna skříně, vybavení.

Ukázky produktů

Nabízíme komplexní služby v oblasti požární techniky.